IELTS Academic

IELTS Academic-testet är en av de två versionerna av IELTS, och det är den överlägset mest populära versionen. Det är i första hand avsett för studenter som söker till universitet i Storbritannien, även om många universitet utanför Storbritannien också accepterar IELTS Academic-poäng som bevis på engelskakunskaper. IELTS Academic-poäng kan också användas för att bevisa engelskkunskaper för visum- och emigrationsändamål i Storbritannien och andra länder.

Teststruktur

IELTS Academic tar totalt 2 timmar och 45 minuter och testar fyra färdigheter: läsa, skriva, lyssna och tala. De skriftliga delarna av provet skiljer sig åt mellan IELTS Academic och IELTS General Training, där mer vikt läggs vid ämnen i en akademisk eller universitetsmiljö. De muntliga delarna av de två proven är identiska och handlar om vardagliga ämnen och situationer.

Poängsättning

IELTS Academic poängsätts på en skala från 0 till 9 och det finns ingen poäng för godkänt eller underkänt. IELTS Academic-resultatrapporter är giltiga i två år.