EF SET

EF Standard English Test (EF SET) är ett standardiserat engelskt test med öppen tillgång som främst används av vuxna för certifiering av yrkesmässig engelska. Eftersom det är fritt tillgängligt använder även skolor och företag EF SET för att mäta engelska nivåer hos elever eller anställda på ett kostnadseffektivt sätt. EF SET är ett av de få standardiserade engelska test som mäter elever på alla kunskapsnivåer med jämförbar noggrannhet. Testet är inte inriktat på en akademisk eller affärsmässig målgrupp, utan bedömer snarare allmänna engelska färdigheter som används i alla sammanhang.

EF SET består av två test av olika längd och precision - EF SET Quick English Check och EF SET English Certificate. Båda EF SET-testerna består av en läs- och en hörförståelseavdelning, och testerna är direkt anpassade till den gemensamma europeiska referensramen (CEFR). Poängen för EF SET Certificate kan läggas ut på LinkedIn och kan läggas till direkt i en individuell profil på LinkedIn som bevis på dina kunskaper i engelska. EF SET testar inte färdigheter i talande eller skrivande.

Testversioner

EF SET Quick Check är en kort, 15 minuter lång version av testet och är inte anpassningsbar. Det ger en ungefärlig uppskattning av kunskapsnivåerna med poäng på "låg", "medel" eller "hög". EF SET English Certificate är anpassningsbart och använder samma poängskala från 0 till 100 med CEFR-ekvivalenter i resultaten. Termen "adaptiv" innebär att frågorna i testet blir svårare eller mindre svåra beroende på hur väl eleven svarar på tidigare frågor.

EF SET English Certificate är det mest populära av de två proven. Det består av en 25-minuters läsning som följs av en 25-minuters hörförståelse. Detta rigorösa test resulterar i en poäng på EF SET-skalan men visar också ett motsvarande poängintervall på IELTS- och TOEFL-testerna. Dessa likvärdiga poäng har studerats av tredje part och visat sig vara tillförlitliga.

Ägande

EF SET byggdes och underhålls av EF Education First, ett europeiskt utbildningsföretag. Testet byggdes ursprungligen för interna ändamål och släpptes senare som ett verktyg med öppen tillgång på nätet.

EF SET i korthet

Varför ta detta test?Självbedömning och yrkescertifiering på LinkedIn
PrisGratis
Längd50 minuter
ResultatrapportDirekt
Plats för testetOnline
Hur länger gäller resultatet?För evigt
Jämför EF SET med andra engelska-examina