Cambridge B1 Preliminary PET-Examen

Cambridge B1 Preliminary, tidigare känd som PET-examen, som står för Preliminary English Test, är utformad för studenter med mellanliggande engelskanivå. Liksom alla Cambridge English-examina, är PET-examen ett godkänt / icke-godkänt prov och för dem som får godkänt, erhålls ett certifikat som aldrig upphör att gälla. PET-examen kan antingen vara ett pappersbaserat test eller ett datorbaserat test. I båda versioner, varar PET 140 minuter totalt.

Teststruktur

I B1 Preliminary-testet testas alla fyra färdigheterna: lyssna, läsa, skriva och tala. Det är uppbyggt på följande sätt:

Del 1 (45 minuter) - I den första delen av PET-examen testas läsförståelse. Den är indelat i 6 underavsnitt med sammanlagt 32 frågor. Det finns flervalsfrågor, matchningsfrågor och frågor att fylla i, men också två skrivfrågor (ett vykort och antingen ett brev eller en berättelse).

Del 2 (45 minuter) - I denna del av B1 Preliminary testas skrivförmågan. Den hörde tidigare till den första delen men separerades till en egen del 2020. Den består av två skrivuppgifter: ett e-postmeddelande och antingen en artikel eller en berättelse. Varje skrivuppgift ska omfatta cirka 100 ord.

Del 3 (24 minuter + 6 minuter extra för att överföra svaren till svarsblanketten) - Den tredje delen av PET-provet testar hörförståelse. Du hör varje inspelning två gånger och måste svara på frågor om inspelningen. Det finns totalt 25 frågor i denna del, var och en värd 1 poäng. Frågetyperna är flervalsfrågor och frågor att fylla i det tomma fältet.

Del 4 (12 till 17 minuter) - Den sista delen av B1 Preliminary testar den muntliga förmågan. Eleverna sätts i par och ombeds att föra ett samtal med en examinator och sedan med varandra. En andra examinator lyssnar. Det muntliga provet börjar med att examinatorn ställer frågor om varje elev. Examinatorn ger sedan varje elev en bild och eleven beskriver och diskuterar den. Examinatorn presenterar sedan en situation och eleverna diskuterar möjliga lösningar. Slutligen diskuterar eleverna vad de tycker om och inte tycker om. Det muntliga provet kan ges på en annan dag än de tre första delarna av B1 Preliminary, beroende på provcentrets schemaläggning.

Poängsättning

Från och med 2016 rapporteras alla Cambridge English Exams med samma poängskala. Tester på lägre nivå kan ge poäng på ett lägre intervall på skalan och svårare tester kan ge poäng högre på samma skala. Tidigare hade PET sin egen poängskala, så resultat från PET-test före 2016 måste konverteras till den nya skalan för att kunna jämföras.

Giltiga poäng på B1 Preliminary-testet varierar idag mellan 120 och 170. Ett resultat på 140 eller mer anses vara godkänt och elever med det resultatet får B1 Preliminary-examensbeviset, vilket motsvarar en nivå B1 i engelska på CEFR. Elever som får 160 poäng eller mer på PET-examen får ett certifikat för Cambridge Preliminary English Test som motsvarar nivå B2. Elever som får mellan 120 och 139 poäng får ett intyg för A2-engelska.

Varje avsnitt av B1 Preliminary är värt 25 % av den totala poängen. Resultaten är uppdelade på de fyra delarna av provet samt ett totalresultat och motsvarande CEFR-nivå. Om eleven fick ett godkänt resultat på B1 Preliminary får han eller hon också ett B1-intyg i engelska som är giltigt för alltid.

Nästa prov i Cambridge Exam-sviten kallas Cambridge B2 First Certificate. Genom att göra det kostnadsfria Cambridge-placeringstestet kan du få hjälp med att avgöra vilket av Cambridge-examen som är det rätta för din nuvarande nivå av engelska.