IELTS

International English Language Testing System (IELTS) är ett standardiserat test i engelska som främst används av studenter som söker till universitet utomlands och av potentiella invandrare till Storbritannien och andra länder i samväldet. Det finns fyra versioner av IELTS - IELTS General Training, IELTS Academic, IELTS UKVI och IELTS Life Skills. IELTS Academic är den överlägset mest populära och står för cirka 80 % av de IELTS-tester som görs varje år.

Ägande

IELTS är en produkt av Cambridge English Language Assessment och förvaltas gemensamt av denna organisation, British Council och IDP IELTS Australia. Cambridge English Language Assessment står också bakom det mycket äldre Cambridge English-examensprogrammet, inklusive Certificate of Proficiency in English (CPE) och First Certificate in English (FCE).

Testversioner

IELTS Academic- och IELTS General Training-testerna är likartade men inte identiska. De har samma poängskala och två av fyra provdelar. IELTS Life Skills är helt annorlunda. Informationen på den här webbplatsen gäller endast IELTS Academic- och IELTS General Training-testerna. IELTS är traditionellt sett ett handskrivet prov som inte administreras på en dator, även om vissa testcenter nu erbjuder datorbaserade tester. Vid handskrivna IELTS-test skriver eleverna sina svar på ett svarsblad. Det är inte nödvändigt att kunna skriva på maskin för att göra IELTS-testet.

De två muntliga delarna av IELTS - hörförståelse och talförmåga - är identiska i testversionerna IELTS Academic och IELTS General Training. De två skriftliga delarna av IELTS - läsförståelse och skrivförmåga - är olika i testversionerna Academic och General Training.

Poängsättning

Alla som deltar i IELTS-testet, oavsett om det är Academic eller General Training, måste slutföra alla fyra testdelarna och får sitt IELTS-resultat inom 13 dagar (6 dagar för datorbaserade test). Läs-, skriv- och hörförståelsetestet genomförs i ett enda moment. Det muntliga testet kan göras samma dag eller upp till 7 dagar före eller efter de andra testdelarna. Många studerande ägnar flera månader åt IELTS-förberedelser och övningsprov innan de får det resultat de behöver.

IELTS at a glance

Varför göra det här testet?Invandring till Storbritannien och ansökan till universitet i Storbritannien
PrisUS $200-$300
Längd175 minuter
Resultatrapport6 till 13 dagar
TestplatsAuktoriserade testcenter
Resultatets giltighet2 år
Jämför IELTS med andra engelsk-examina