TOEIC Speaking & Writing test

TOEIC Speaking & Writing-testet är en av de två versionerna av TOEIC. Det är den senaste versionen och den är mindre populär bland testdeltagarna än TOEIC Listening & Reading-testet.

Teststruktur

TOEIC Speaking & Writing-testet varar ungefär 80 minuter, varav de första 20 minuterna ägnas åt att tala och den resterande timmen åt att skriva. Hela testet görs på en dator, så kandidaterna måste kunna skriva sina skriftliga svar och spela in sina muntliga svar för att senare kunna göra poängsättning.

Poängsättning

TOEIC Speaking & Writing testet poängsätts på en skala från 0 till 400, med lika stor vikt för tal (0-200 poäng) och skrift (också 0-200 poäng). Denna version av TOEIC kan tas vid samma testtillfälle som testet Reading & Listening, eller så kan det tas separat. Det är möjligt att ta en del av testet separat från den andra delen, det vill säga endast den talande delen eller endast den skrivande delen.