TOEIC skrivförmåga

TOEIC:s skrivtest är den andra delen av TOEIC Speaking & Writing Test. TOEIC:s skrivtest är 1 timme långt och består av 8 skrivfrågor. Skrivsegmentet ger en lägsta poäng på 0 poäng och en högsta poäng på 200 poäng. TOEIC:s skrivtest kan inte avläggas utan att även TOEIC:s test i talförmåga avläggs under samma testtillfälle. TOEIC Listening and Reading-testet är separat och kan göras under samma testperiod eller under en annan testperiod.

Du gör TOEIC:s skrivtest på en dator, inte på papper. Du läser uppmaningarna och måste sedan skriva ditt svar. Dina svar sparas och överförs till ETS för poängsättning. Din TOEIC-poäng i skrift kommer att baseras på hur exakt och korrekt du använder skriftlig engelska för att kommunicera.

Teststruktur

TOEIC:s test i skrivförmåga består av tre delar som du måste genomföra i tur och ordning:

I del 1 av TOEIC-testet ombeds eleverna att titta på en bild och sedan skriva en mening baserad på bilden med två ord eller fraser som TOEIC-testets skapare har angett. Det finns 5 bilder, var och en med 2 ord. Du har 8 minuter på dig att skriva alla 5 meningar och kan gå framåt och bakåt i denna del av TOEIC:s skrivtest under dessa 8 minuter. Du får en poäng mellan 0 och 3 för varje mening baserat på grammatisk korrekthet och användning av de tillhandahållna orden. Detta är frågorna 1 till 5.

I del 2 av TOEIC:s skrivprov får eleverna ett e-postmeddelande och de måste skriva ett svar. Det finns två uppgifter av den här typen och du har 10 minuter på dig för varje uppgift. Anvisningarna kommer att be dig är ditt svar uppfyller vissa kriterier, t.ex. kan de säga att du ska du ställa minst två frågor. Det är viktigt att du läser och följer dessa instruktioner. Du kan inte gå tillbaka till den första skrivuppgiften när du har gått vidare till den andra. Dina poäng kommer att ligga på en skala från 0 till 4 för varje fråga och baseras inte bara på kvaliteten på ditt engelska skrivande utan också på hur meddelandet är organiserat. Detta är frågorna 6 och 7.

I del 3 av TOEIC:s skrivprov ska du skriva en åsiktsartikel om ett givet ämne. Ämnet kräver inga specialkunskaper. Du har 30 minuter på dig att förbereda, skriva och revidera din uppsats. Ditt resultat på uppsatsen är på en skala från 0 till 5 baserat på tydligheten i ditt argument, din engelska grammatik och ditt engelska ordförråd samt uppsatsens struktur. Detta är fråga 8.

Strategi

Om du inte svarar på en av frågorna i TOEIC:s skrivdel eller om du svarar på ditt eget språk räknas det som en nolla, så det är alltid bättre att skriva något på engelska, även om du inte är säker på svaret eller om ditt svar kan vara ofullständigt. Du kanske ändå lyckas få en poäng eller två. Kom ihåg att du måste kunna skriva dina svar på engelska i TOEIC:s skrivtest, så det är viktigt att du lär dig att skriva snabbt på ett QWERTY-tangentbord för att inte slösa bort tid.