Cambridge B2 First Certificate (FCE)

Cambridge English B2 First-testet, tidigare känt som FCE-testet eller Cambridge First Certificate, är utformat för elever med kunskaper i engelska på övre medelnivå. Det är det mest populära av Cambridge English-examen eftersom B2 ofta är den miniminivå som krävs för universitetsprogram i engelsktalande länder.

Liksom alla Cambridge-examina i engelska är B2 First Certificate ett test som man måste klara eller misslyckas med, och för dem som klarar det ger det ett certifikat som inte upphör att gälla. FCE-testet kan vara antingen ett pappersbaserat test eller ett datorbaserat test. I båda fallen varar det sammanlagt 209 minuter.

Teststruktur

Cambridge B2 First Certificate testar alla fyra färdigheterna: lyssna, läsa, skriva och tala. Det är uppbyggt på följande sätt:

Del 1 (75 minuter) - Den första delen av B2 First Certificate-examen testar läsförståelse, grammatik och ordförråd. Denna del har totalt 52 frågor med flervalsfrågor, fyll i det tomma fältet och matchningsfrågor. Det finns totalt cirka 2 200 ord att läsa under denna del av FCE.

Del 2 (80 minuter) - Den andra delen av Cambridge First Certificate testar skrivförmågan. Du kommer att skriva två texter, vardera mellan 140 och 190 ord. Den första uppmaningen är en essä. För den andra uppmaningen får du välja mellan olika textformat: artikel, brev, recension osv.

Del 3 (40 minuter) - Den tredje delen av B2 First Certificate är hörförståelse. Du lyssnar på korta tal, konversationer eller andra typer av tal på engelska som modersmål och svarar på frågor om vad du hörde. Varje inspelning spelas upp två gånger. Det finns totalt 30 frågor i den här delen.

Del 4 (14 minuter) - Den sista delen av FCE testar den engelska talförmågan. Eleverna gör den här delen av provet i par och kan behöva göra den här delen på en annan dag än de andra tre delarna av provet, beroende på testcentret. Språktestet består av fyra korta delavsnitt, de två första talar du själv och de två andra talar du tillsammans med den andra kandidaten.

Poängsättning

Från och med 2016 rapporteras alla Cambridge English Exams med samma poängskala. Tester på lägre nivå kan ge poäng på ett lägre intervall på skalan och svårare tester kan ge poäng högre på samma skala. Giltiga poäng på FCE-examen ligger mellan 140 och 190. Ett resultat på 160 eller mer anses vara godkänt och studenter med det resultatet får Cambridge First Certificate, vilket motsvarar nivå B2 i engelska på CEFR. Elever som får 180 poäng eller mer på B2 First får ett Cambridge English Certificate för nivå C1. Elever som får mellan 140 och 160 poäng får ett B1-intyg i engelska.

Den första delen av FCE är värd 40 % av den totala poängen. Den andra, tredje och fjärde delen är var och en värd 20 % av den totala poängen. Varje elev får sitt resultat för Cambridge B2 First Certificate uppdelat på de fyra färdigheterna samt ett övergripande resultat och motsvarande CEFR-nivå. Om eleven fick ett godkänt resultat på FCE får han eller hon också ett Cambridge English Certificate, som är giltigt på obestämd tid.

Nästa prov i Cambridge English-serien är C1 Advanced. För att avgöra vilket Cambridgeprov som är rätt nivå för dina färdigheter erbjuder Cambridge det kostnadsfria placeringstestet online som du kan göra på mindre än en halvtimme för att få en grov bedömning.