TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) är ett standardiserat engelsktest som riktar sig till yrkesverksamma och företag. TOEIC är egentligen två separata test, ett som testar de receptiva engelska färdigheterna (läsa och lyssna) och ett som testar de produktiva engelska färdigheterna (tala och skriva). Studenterna kan välja att göra båda TOEIC-testerna eller bara ett av de två, beroende på deras behov. Strukturen för vart och ett av de två testerna är unik och poängsättningen är också annorlunda. Det finns en mängd olika TOEIC-förberedelsemetoder tillgängliga, från självstudier till kurser och övningstester.

TOEIC läsa & lyssna

TOEIC-testet för läs- och hörförståelse är det mest populära av de två TOEIC-testerna. Det genomförs i testcenter på papper och ger en poäng på mellan 10 och 990. Engelska läsförmågan och engelska hörförståelsen väger lika tungt i detta test, och hälften av slutpoängen kommer från vardera.

TOEIC tala & skriva

TOEIC-testet i tal och skrift görs på en dator. Denna version av TOEIC-testet har ingen examinator, utan studenten registrerar sina muntliga svar på inspelade eller skriftliga frågor och skriver sina skriftliga svar för den skriftliga delen. Även i detta test är skriftlig och muntlig engelska lika viktiga. Studentens slutpoäng ligger mellan 0 och 400.

Ägande

TOEIC är en produkt av ETS, en amerikansk ideell organisation som också gör TOEFL, ett annat standardiserat engelsktest som riktar sig till en mer akademisk publik.

TOEIC i korthet

Varför göra det här testet?Professionell certifiering
PrisUS $125-$200
Längd120 minuter (receptivt) eller 80 minuter (produktivt)
Resultatrapport3 till 15 dagar
TestplatsAuktoriserade testcenter
Resultatets giltighet2 år
Jämför TOEIC med andra engelska examina