TOEIC läsförståelse

TOEIC-testet i läsförståelse är den andra halvan av TOEIC-testet i lyssning och läsning. TOEIC:s läsdel är 75 minuter lång (längre än lyssningstestet) och består av 100 flervalsfrågor (samma antal som i lyssningstestet). Läsningssegmentet ger en lägsta poäng på 5 poäng och en högsta poäng på 495 poäng. Poängen kan kopplas till CEFR-nivåerna från A1 till C1, men inte till nivå C2. Eftersom det här är den andra halvan av provet är det viktigt att hålla sig koncentrerad.

TOEIC:s lästest kan inte avläggas utan att även TOEIC:s test i hörförståelse avläggs under samma testtillfälle. TOEIC Speaking and Writing-test är separat och kan tas under samma testtillfälle eller under ett annat testtillfälle.

Teststruktur

Precis som hörförståelsetestet består TOEIC:s läsförståelsetest av tre delar. De flesta studenter tycker att den andra delen är lättast, men du kan genomföra de tre delarna i vilken ordning du vill och fördela din tid på det sätt du vill:

I del 1 av TOEIC:s läsprov uppmanas eleverna att fylla i tomrummen i 30 ofullständiga meningar. Meningarna finns utskrivna i ditt provhäfte tillsammans med fyra möjliga sätt att komplettera varje mening. Många TOEIC-förberedelseexperter rekommenderar att du snabbt går igenom del 1 av TOEIC:s lästest för att besvara de frågor som verkar enkla för dig, och sedan återkommer till de frågor som du hoppade över för att reflektera mer ingående över svaren.

Del 2 av TOEIC:s läsprov består av fyra texter där fyra ord saknas i var och en av dem. För varje saknat ord har du fyra val av ord att fylla i det tomma ordet. Detta ger totalt 16 frågor i del 2. Många elever tycker att denna del är den lättaste av de fyra delarna i TOEIC:s prov i läsförståelse.

Del 3 i TOEIC:S lästest har två underavsnitt. I den första ombeds eleverna att besvara 29 frågor om läsförståelse. Du ska läsa 10 texter och svara på 2-4 frågor om varje text. Även här har varje fråga 4 möjliga svar varav du måste välja 1. Många elever tycker att den här delen är svår eftersom texterna kan vara relativt långa. Förmågan att läsa och förstå snabbt är avgörande för att lyckas i den här delen av TOEIC:s lästest. Kom ihåg att du kan läsa frågorna och svaren först innan du läser texten så att du kan leta efter svaren medan du läser.

I det andra delavsnittet får du uppsättningar av två texter att läsa följt av 5 frågor som hänvisar till båda texterna. Detta delavsnitt av TOEIC:s prov i läsförståelse består av 10 texter (5 par) med 5 frågor om varje par, vilket ger totalt 25 frågor.

Strategi

I alla delar av TOEIC:s lästest är det viktigt att inte slösa tid. Blanka svar på TOEIC:s lästest räknas som felaktiga svar, så det är alltid bättre att gissa, även om du inte är säker på svaret. Du kanske har tur och får rätt svar. Som med alla flervalsprov gäller att om du kan eliminera 1 eller 2 svar som du är säker på är felaktiga, ökar du dina chanser att gissa rätt från de återstående svaren.