TOEIC hörförståelse

TOEIC-testet för hörförståelse är den första halvan av TOEIC-testet för hörförståelse och läsning. TOEIC-hörförståelsetestet är 45 minuter långt och består av 100 flervalsfrågor. Hörfärståelsesegmentet ger en lägsta poäng på 5 poäng och en högsta poäng på 495 poäng. TOEIC-poängen för hörförståelse kan kopplas till CEFR-nivåerna från A1 till C1, men inte till nivå C2. TOEIC:s lyssningsdel kan inte avläggas utan att även TOEIC:s läsningsdel görs under samma provtillfälle. TOEIC:s Speaking and Writing-test är separat och kan tas under samma testtillfälle eller under ett annat testtillfälle.

Teststruktur

TOEIC-testet i hörförståelse består av fyra delar. De flesta studenter tycker att den första delen är lättare än den sista:

I del 1 av TOEIC:s hörförståelsetest ombeds eleverna att matcha 6 inspelade beskrivningar av bilder med de 6 bilder som de beskriver. Den här delen varar ungefär 10 minuter. Bilderna finns utskrivna i ditt provhäfte men inte beskrivningarna. De är bara inspelade.

I del 2 av TOEIC:s lyssningstest ombeds eleverna att lyssna på mycket korta frågor eller påståenden och välja ett lämpligt svar eller svar för varje fråga. Det finns 25 inspelningar och 25 frågor i den här delen. Frågorna och de möjliga svaren finns inte utskrivna i ditt provhäfte. De är endast inspelade.

I del 3 av TOEIC:s hörförståelsetest ombeds eleverna att lyssna på 13 dialoger och besvara 3 frågor om var och en av dem, vilket ger totalt 39 frågor. Både dialogerna och frågorna om dialogerna spelas in. Frågorna finns också utskrivna i ditt testhäfte, tillsammans med de 4 möjliga svaren. Du har cirka 8 sekunder på dig att välja ditt svar innan nästa dialogfråga ställs.

I del 4 av TOEIC:s hörförståelsetest uppmanas eleverna att lyssna på 10 korta monologer (med en enda talare) och besvara 3 frågor om varje monolog. Detta är återigen totalt 30 frågor. Precis som i del 3 är frågorna både inspelade och utskrivna i ditt provhäfte. Monologerna är endast inspelade. De fyra möjliga svaren på varje fråga skrivs bara ut i ditt provhäfte.

Strategi

I alla delar av TOEIC:s lyssningstest spelas inspelningarna bara upp en gång. När inspelningen väl har börjat spelas den upp rakt igenom, utan pauser eller upprepningar. På grund av denna påtvingade rytm är det viktigt att lyssna noga på varje inspelning, välja det bästa svaret du kan och sedan gå vidare. Tänk inte på en tidigare fråga och missa nästa inspelning.

Du får inte göra några anteckningar under lyssningstestet. Blanka svar på TOEIC:s lyssningstest räknas som felaktiga svar, så det är alltid bättre att gissa när du inte är säker på svaret. Inspelningar på TOEIC:s lyssningstest kan vara med amerikansk, brittisk, kanadensisk eller australisk accent.