EF SET English Certificate

EF SET English Certificate är ett standardiserat engelsktest som i första hand används för certifiering av engelskkunskaper. Det testar läs- och hörförståelse, men inte tal- eller skrivförmåga. Poängen på EF SET varierar från 0 till 100 och är anpassade till de sex CEFR-nivåerna. Poängen kan publiceras direkt på LinkedIn som en officiell engelsk certifiering.

Teststruktur

EF SET English Certificate är ett tidsbestämt, 50 minuter långt anpassningsbart test med en 25 minuter lång del om läsförståelse och en 25 minuter lång del om hörförståelse. Antalet uppgifter per avsnitt beror på testperioden eftersom testet blir svårare eller lättare beroende på hur bra eleven presterar. Liksom alla versioner av EF SET finns den här versionen tillgänglig online utan avgift.

EF SET:s innehåll och psykometriska specifikationer uppfyller de högsta standarderna inom testbranschen, det vill säga APA/NCME Standards for Educational & Psychological Testing, 2014. Alla testfrågor är förtestade med en standardpopulation, analyserade och kalibrerade till en gemensam skala.