EF SET poängsättning

EF SET English Certificate poängsätts på en skala från 0 till 100, vilket inkluderar både hörförståelse och läsförmåga. EF SET Quick English Check poängsätts på en skala med tre nivåer: låg, medelhög och hög. Elever som avlägger EF SET får en poäng på en skala från 0 till 100 i läsning, en poäng på en skala från 0 till 100 i hörförståelse och en total poäng, också från 0 till 100. Läs- och lyssningsdelarna i EF SET väger lika tungt vid beräkningen av poängen. Den totala EF SET-poängen är ett genomsnitt av de två delpoängen.

Poängriktmärken

EF SET-poäng motsvarar CEFR-nivåer och både EF SET-poäng och CEFR-ekvivalenter anges på testresultatrapporterna. EF SET är ett standardiserat engelsktest som mäter på alla kunskapsnivåer med jämförbar noggrannhet, medan de flesta engelsktester mäter mellannivåerna noggrant men inte kan mäta nybörjare och avancerade elever lika noggrant.

Det har visat sig att EF SET:s resultat på engelska certifikatet korrelerar med TOEFL- och IELTS-poängband. Detta innebär att EF SET English Certificate-poängen mäter engelska hör- och läsförmågor lika bra som dessa två andra test.

Giltighet

EF SET-poäng upphör inte att gälla och kan publiceras direkt på LinkedIn som en engelsk certifiering. Poängen kan också användas i en professionell miljö, på CV:n eller vid en anställningsintervju. EF Education First Labs använder också anonymiserade EF SET-poäng för att skapa det årliga EF English Proficiency Index.