IELTS General Training

IELTS General Training-testet är en av de två versionerna av IELTS, och det är den minst populära av de två. Det är i första hand avsett för personer som ansöker om visum till Storbritannien eller andra länder med krav på visum för engelska, även om den mer populära IELTS Academic också kan användas för det ändamålet. IELTS General Training-testet kan inte användas vid de flesta universitet och högskolor för att bevisa kunskaper i engelska. Studenterna ombeds i stället att göra IELTS Academic, eller ett annat mer akademiskt inriktat engelsktest.

Teststruktur

IELTS General Training tar totalt 2 timmar och 45 minuter och testar fyra färdigheter: läsa, skriva, lyssna och tala. De skriftliga delarna av provet skiljer sig åt mellan IELTS General Training och IELTS Academic, med mer betoning på vardagliga ämnen och arbetsplatsmiljöer i General Training-provet. De muntliga delarna av de två proven är identiska och omfattar inte akademiska ämnen.

Poängsättning

IELTS General Training poängsätts på en skala från 0 till 9 och det finns ingen poäng för godkänt eller underkänt. IELTS General Training-poängrapporterna är giltiga i två år.