EF SET Quick Check

EF SET Quick Check är en förkortad version av testet som är utformad för testdeltagare som vill få en allmän uppfattning om sin engelska nivå utan att behöva investera tid i ett längre test. Lärare använder ofta Quick Check som ett inplaceringstest för att avgöra vilken studiegrupp deras elever passar bäst i.

Teststruktur

EF SET Quick Check är ett tidsbestämt test som tar 15 minuter. Det testar läsförståelse och hörförståelse. Quick Check-poängen är låg, medelhög eller hög engelsk kompetens, vilket motsvarar CEFR-nivåerna A, B och C. Till skillnad från den andra versionen av EF SET är EF SET Quick English Check inte ett adaptivt test, så om du gör det mer än en gång kommer frågorna att vara identiska vid varje testtillfälle.

Tillgänglighet

EF SET Quick Check är tillgänglig online utan kostnad. Resultaten av Quick English Check kan delas på sociala medier, men det är bara EF SET English Certificate som lämpar sig för publicering på LinkedIn som en engelsk certifiering på grund av dess mer exakta poäng.