TOEFL Essentials

TOEFL Essentials är ett anpassningsbart 1,5 timmars engelsktest online som omfattar läsning, hörförståelse, tal och skrift i både ett allmänt och akademiskt sammanhang. Denna version av TOEFL har utformats som ett billigare och mer lättillgängligt alternativ till det rigorösa TOEFL iBT-testet. Om du tar TOEFL för att bli antagen till ett universitet är det viktigt att kontrollera vilken version av TOEFL som ditt måluniversitet accepterar, eftersom inte alla accepterar Essentials.

Historia

TOEFL Essentials lanserades 2021 som ett TOEFL-test för alla ändamål: kortare, billigare och helt online. Eftersom Essentials är anpassningsbart kan det bedöma kandidater på ett större antal olika nivåer av engelskakunskaper, från nybörjare till avancerad nivå.

Poängsättning

TOEFL Essentials poängsätts från 1 till 12, med lika stor vikt för var och en av de fyra färdigheterna som testas. Olika universitet kräver olika TOEFL-poäng och vissa accepterar inte TOEFL Essentials. Vissa kan också kräva särskilda poäng på specifika färdigheter, t.ex. att skriva eller tala. Det är alltid bäst att kontrollera policyn för ditt måluniversitet. Alla TOEFL-poäng är giltiga i två år efter testet. Poängrapporten för TOEFL Essentials innehåller både poängen från det senaste testtillfället och den bästa poängen från alla testtillfällen under de senaste två åren.