TOEFL läsförståelse

TOEFL:s läsavsnitt är den första delen av TOEFL iBT-testet och den andra delen av TOEFL Essentials-testet.

Teststruktur

Läsavsnittet i TOEFL iBT består av tre eller fyra texter på cirka 700 ord vardera, med 10 frågor som ska besvaras om varje text. Det blir totalt 30 eller 40 frågor i TOEFL-läsningsdelen. Beroende på antalet texter och frågor har eleverna 54 till 72 minuter på sig att genomföra TOEFL-läsningsdelen.

Läsavsnittet i TOEFL Essentials består av fyra typer av frågor om ordförråd, akademiska texter och icke-akademiska texter. Totalt finns det 30 till 45 frågor i läsavsnittet och du har 22 till 33 minuter på dig att genomföra dem, beroende på antalet frågor. TOEFL Essentials är ett adaptivt test, så frågorna i läsdelen blir svårare eller lättare beroende på dina tidigare svar.

Ytterligare frågor kan ingå i TOEFL:s läsdel som inte räknas in i ditt TOEFL-poäng. Dessa frågor används av ETS, som gör testet, för att kalibrera TOEFL. Om du upptäcker att din TOEFL-läsningsdel är längre än förväntat är det förmodligen därför. Du kan dock inte veta vilka av läsfrågorna som inte kommer att räknas, så det är viktigt att du gör ditt bästa på alla frågor.

Frågetyper

Under läsdelen i TOEFL iBT används texter som är skrivna på akademisk engelska på universitetsnivå. Dessa texter kan till exempel vara utdrag ur en lärobok från ett universitet och är i allmänhet av tre typer: historiska eller biografiska berättelser, argumenterande texter eller texter om ett ämne. Det krävs inga förkunskaper om det ämne som diskuteras i texterna för att besvara förståelsefrågorna, men det krävs goda kunskaper i akademisk engelska.

Lästestet i TOEFL Essentials innehåller också texter som är skrivna på akademisk engelska och tabeller över akademisk engelsk innehåll. Texterna är korta, cirka 200 ord, och det finns 6 frågor om varje text. För varje tabell finns det 4 frågor av typen sant/falskt. Det finns också texter skrivna på vardagsengelska och ordförrådsfrågor som ingår i läsdelen av TOEFL Essentials-testet.

Strategi

Hur mycket tid som tillåts för TOEFL:s läsdel anges i instruktionerna till lästestet, men du kan använda tiden som du vill. Eftersom det här avsnittet är tidsbestämt är det viktigt att du tar det lugnt så att du har tillräckligt med tid för att läsa alla texter och besvara alla förståelsefrågor. Blanka svar på TOEFL räknas som felaktiga.

Poängsättning

Eleverna kan gå framåt och bakåt under TOEFL:s läsavsnitt, så de kan hoppa över en fråga och återvända till den senare om tiden tillåter det. Den totala poängen i TOEFL:s läsdel ligger mellan 0 och 30, med en hög poäng för läsning på 24 eller mer. På TOEFL Essentials är poäng på 9 och högre höga.

Nästa del av TOEFL iBT är hörförståelse.