TOEFL hörförståelse

TOEFL:s lyssningsavsnitt är den andra delen av TOEFL iBT-testet och den första delen av TOEFL Essentials-testet. Den är ungefär lika lång som TOEFL:s läsavsnitt.

Teststruktur

Hörförståelsetestet under TOEFL iBT består av sex inspelningar med frågor om varje inspelning. Inspelningarna består av tre till fyra akademiska föreläsningar på mellan 3 och 5 minuter med sex frågor om varje föreläsning och två till tre inspelade student- eller lärarsamtal på mellan 2 och 3 minuter med fem frågor om varje samtal. TOEFL:s lyssningstest varar mellan 41 och 57 minuter.

Hörförståelsetestet under TOEFL Essentials består av 30 till 45 frågor om inspelningar av fyra olika typer. Två typer av inspelningar är samtal mellan engelsktalande personer (allmän engelska) och två typer av inspelningar är akademiska med fokus. Lyssningsavsnittet i TOEFL Essentials varar mellan 21 och 34 minuter.

Eleverna kan bara lyssna på varje inspelning en gång och kan inte gå framåt eller bakåt under lyssningstestet. Under TOEFL:s lyssningsdel får du göra anteckningar och du kan hänvisa till dina anteckningar när du svarar på frågorna. Dina anteckningar samlas in i slutet av TOEFL:s lyssningsdel för att förhindra fusk.

Frågetyper

Frågorna i TOEFL-testet för hörförståelse utvärderar förståelse, men också informationssyntes och förmågan att dra slutsatser av det du har hört. Är det vanligt att frågorna tar upp talarens attityd, övertygelse eller motivation när han eller hon talar?

De inspelningar som används under TOEFL:s lyssningsdel är främst akademiskt innehåll där talarna har en amerikansk brytning. Det finns dock alltid minst en inspelning med en annan accent, antingen brittisk, australisk eller nyzeeländsk. TOEFL Essentials innehåller också allmänna engelska konversationer.

Ytterligare frågor kan ingå i TOEFL:s lyssningsavsnitt i ditt test som inte räknas in i ditt TOEFL-poäng. Dessa frågor används av testets skapare för att kalibrera TOEFL. Om du upptäcker att din TOEFL-hörförståelsedel är längre än förväntat är det här orsaken. Du kan dock inte veta vilka av frågorna som inte kommer att räknas, så det är viktigt att du gör ditt bästa på alla frågor i lyssningsavsnittet.

Poängsättning

TOEFL:s hörförståelseavsnitt poängsätts från 0 till 30. Ett bra resultat på TOEFL-lyssningssektionen är 22 eller mer, och ett bra resultat på Essentials-lyssningssektionen är 9 eller mer.

När du har slutfört TOEFL iBT-lyssningsdelen får du en paus på 10 minuter. Grattis, ditt TOEFL-test är nu till hälften klart! Nästa del av TOEFL iBT är den muntliga delen.