TOEFL iBT

TOEFL iBT är ett 4,5 timmars engelsktest som testar läsförståelse, hörförståelse, tal och skrift, allt i ett akademiskt sammanhang. Eftersom TOEFL iBT i första hand tas av studenter som söker till universitet i USA eller andra engelsktalande länder är testets inriktning uteslutande akademisk engelska.

Historia

TOEFL iBT (Internet Based Test) introducerades 2005 och har successivt införts runt om i världen för att ersätta TOEFL PBT (Paper Based Test) och TOEFL CBT (Computer Based Test). TOEFL PBT och TOEFL CBT har upphört att användas. Poängen på dessa två andra tester skiljde sig från poängen på TOEFL iBT. En hemversion av TOEFL iBT utvecklades under pandemin när de personliga testcentren var stängda. TOEFL iBT Home Edition är identisk med det test som ges i testcenter.

Poängsättning

TOEFL iBT poängsätts från 0 till 120, med lika stor vikt för var och en av de fyra färdigheterna som testas. Olika universitet kräver olika TOEFL iBT-poäng, och vissa kan också kräva specifika poäng för enskilda färdigheter som testas. TOEFL iBT-poäng är giltiga i två år efter testet.