TOEIC Listening & Reading Test

TOEIC Listening & Reading Test är det äldre av de två typerna av TOEIC-test. Det är också det överlägset mest populära.

Teststruktur

TOEIC Listening & Reading Test består av 200 frågor och tar 2 timmar. Det är jämnt fördelat mellan frågor om hörförståelse och läsförståelse. TOEIC Listening & Reading-testet används oftast på företag och i vissa länder är det på universitetsnivå ett krav att man uppnår ett visst resultat i TOEIC Listening & Reading för att få ett diplom i vissa ämnen.

Poängsättning

TOEIC Listening & Reading-testet poängsätts på en skala från 10 till 990. Certifikat levereras i fem färger beroende på elevens totala poäng. Eleverna får en poäng från 5 till 495 på var och en av testets två delar (lyssning och läsning), samt en total poäng som matchar certifikatets färg.