TOEFL förberedelse

Det finns många sätt att förbereda sig för TOEFL, vissa är mycket breda och andra mycket specifika. Beroende på dina nuvarande färdigheter och dina mål för TOEFL-poängen kan du blanda och matcha dina studiemetoder för att få rätt sorts TOEFL-träning för dina specifika behov utan att slösa tid.

De breda TOEFL-övningsstrategierna är desamma som du använder för att förbereda dig för vilket engelskt prov som helst. De kan omfatta allt du gör för att förbättra din engelska. Eftersom TOEFL testar alla fyra färdigheter kan du först fokusera på dina svagaste färdigheter. Om du läser engelska bra men har svårt att skriva måste du öva på att skriva. Om du inte har några problem med att tala engelska men har svårt att förstå vissa engelska accenter, är det viktigt att du övar på att lyssna. Oavsett vilka färdigheter du väljer att fokusera på är regelbunden träning och en strukturerad studieplan nyckeln till att förbättra ditt TOEFL-poäng.

Övningstester för TOEFL

Genom att göra ett övningstest för TOEFL får du en uppfattning om ditt nuvarande TOEFL-poäng, så att du vet vad du behöver arbeta med. Många börjar med ett övningstest först, utan några förberedelser, och väljer sedan sina TOEFL-förberedelsemetoder därefter. Du kan köpa officiellt poängsatta TOEFL-övningsprov från ETS, tillverkarna av TOEFL. Dessa är de mest autentiska, men också de dyraste. Du kan också göra EF SET English Certificate gratis, vilket ger dig en uppfattning om ditt TOEFL-poäng, eller så kan du köpa en bok om testförberedelser som innehåller TOEFL-övningsprov som du själv kan göra poäng på.

I alla fall är det viktigt att du gör ditt TOEFL-övningsprov under bästa möjliga förhållanden. Avsätt tillräckligt med tid för att klara av hela testet i ett svep, sitt på en lugn plats utan distraktioner och fusk inte. Tänk på att TOEFL-övningsprov inte är lika stressande som det riktiga TOEFL-testet som tas i en okänd miljö, så det är troligt att du får bättre resultat på ett övningsprov än på provdagen.

TOEFL-kurser

Det finns också mer specifika TOEFL-förberedelsemetoder om du har ett ambitiöst mål. Många elever börjar med att försöka förbereda sig för TOEFL på egen hand, kanske med en bok och några övningsprov, och sedan tar de det riktiga TOEFL-provet. De som är långt ifrån sitt mål bestämmer sig sedan för att anmäla sig till en kurs när de ser sitt TOEFL-resultat. TOEFL är ett svårt, akademiskt inriktat prov och ett specifikt träningsprogram kan göra stor skillnad.

Ett bra TOEFL-förberedelseprogram kommer att innehålla många testspecifika råd om hur man ska närma sig olika frågetyper, hur man ska ta tempot, strategier för anteckningar osv. samt ett eller flera TOEFL-övningsprov i realistiska miljöer. Lärarna på TOEFL-förberedelsekurserna har mycket erfarenhet av testet och vet hur man maximerar ditt resultat.

Det finns många olika typer av TOEFL-förberedelsekurser. De tre huvudtyperna är TOEFL-förberedelsekurser online, TOEFL-förberedelsekurser i en skola nära ditt hem och TOEFL-förberedelsekurser utomlands. Tänk på att de flesta TOEFL-förberedelsekurser pågår i minst två månader, om inte längre, och att det krävs mycket tid för att de ska vara effektiva för att höja ditt TOEFL-poäng. Du måste ta med denna fördröjning i din planering när du tänker på universitetens ansökningstider.

Hur EF kan hjälpa dig

EF har en rad olika TOEFL-förberedelsekurser både online och utomlands, med flexibla startdatum och varaktighet. Om du nästan har nått ditt mål för TOEFL-poängen kan du anmäla dig till en kort kurs, medan de som har ett mer ambitiöst mål för förbättring kommer att hitta längre kurser. Ta reda på mer om våra TOEFL-förberedelsekurser utomlands och våra TOEFL-förberedelsekurser online.