Cambridge A2 Key (KET-Examen)

Cambridge English A2 Key examen, tidigare känd som KET examen, som står för Cambridge Key English Test är avsedd för studenter som befinner sig på en grundläggande nivå i engelska. Det är den lägsta nivån av Cambridge examina som erbjuds vuxna utanför Storbritannien. Liksom alla Cambridge English-examina är KET-examen ett godkänt / icke-godkänt prov och för dem som får godkänt, erhålls ett certifikat som alrdig upphör att gälla. Cambridge Key-examen kan antingen vara ett pappersbaserat test eller ett datorbaserat test. I båda fallen, varar det 110 minuter totalt.

Teststruktur

KET examen testar alla fyra färdigheter - lyssna, läsa, skriva och tala - och är uppdelad i tre sektioner strukturerade på följande sätt:

Del 1 (70 minuter) - Den första delen av KET tentamen tester läsförståelse och skrivförmåga samtidigt. Den är indelad i 9 avsnitt med totalt 56 frågor. Frågorna i den första delen av testet är flervalsfrågor som sedan går över till frågor av typen fyll-i-det-som-saknas, och i den sista delen kommer en mycket kort skrivuppgift. Läsmaterialet och skrivanvisningarna är alla på en grundläggande nivå i engelska.

Del 2 (22 minuter av inspelningar + 8 minuter extra för att överföra svar på svarsblanketten) - Den andra sektionen av de KET tester hörförståelse. Det finns flera korta inspelningar av vardaglig engelska som talas långsamt och tydligt och sedan följer frågor om inspelningarna. Varje inspelning spelas upp två gånger. Några av frågorna är flervalsfrågor och andra är fyll-i-det-som-saknas. Det finns totalt 25 frågor i denna del.

Del 3 (8 till 10 minuter) - Den sista sektionen av KET-examen testar engelsk talförmåga. Eleverna placeras i par och ombeds ha ett samtal med en kontrollant och sedan med varandra. Denna gruppsituation är tänkt att vara mer realistisk än en en-mot-en samtalssituation. Det finns en andra granskare som tar tid och räknar poäng, men talar inte. Detta taltest kan göras vid ett annat tillfälle än de två första delarna av KET examen, beroende på testcentrets schemaläggning.

Poängsättning

Alla Cambridge English-examina redovisas enligt samma poängskala, fast i förut användes olika skalor i varje test. Idag, ger lägre nivåtester poäng på ett lägre område av skalan och svårare tester kan leverera poäng högre upp i samma skala. Poäng på KET Exam placeras i intervallet från 100 till 150. En poäng på 120 eller högre anses vara godkänt och studenter med den poängen erhåller KET certifikatet, vilket motsvarar nivå A2 i engelska på CEFR. Studenter med poäng 140 eller högre på KET testet får ett Cambridge Key English Test certifikat mostsvarande nivå B1.

Den första delen av KET-examen är värd 50% av den totala poängsumman. Den andra och tredje delen av KET-examem är vardera värda 25% av den totala poängsumman. Varje elev får sitt KET-resultat uppdelat efter de tre examensdelarna, samt ett övergripande resultat och motsvarande CEFR nivå. Om studenten klarat KET, erhålls också ett KET-examen certifikat inom 3 månader från testdatumet.

Nästa Cambridge examen i engelska är B1 Preliminary (PET-examen). För att avgöra vilken Cambridge examen är rätt för dig, är Cambridge placeringstest online ett snabbt och enkelt verktyg.