Cambridge English

Cambridge English Language Assessment, som tidigare kallades Cambridge ESOL, är organisationen bakom Cambridge English-examen och IELTS-examen i samarbete med British Council. Det är en ideell organisation med huvudkontor i Cambridge, England.

Historia

Cambridge English grundades 1913 och är knutet till Cambridge University. När Cambridge ESOL grundades erbjöds endast ett test, CPE, som tog 12 timmar att genomföra. Det dröjde ytterligare 20 år innan det andra Cambridge English-testet introducerades. Sedan dess har Cambridge-examenspaketet utökats till att omfatta mer än ett dussin prov, vart och ett specialiserat antingen för en viss typ av inlärare (barn, tonåringar osv.), per engelsk nivå (nybörjare, medelnivå osv.) eller per område (juridik, ekonomi osv.). Specialiseringen av varje prov är den viktigaste särskiljande faktorn mellan Cambridge English-examina och andra standardiserade engelskprov. Cambridge English skiljer sig också genom att deras examensbevis inte upphör att gälla. Många engelskprov räknar endast sina resultat som giltiga i 2 år efter provdatumet.

Samarbete

Cambridge English deltog i utarbetandet av den gemensamma europeiska referensramen (Common European Framework of Reference, CEFR), en standard som används i hela Europa för att beskriva kunskaper i främmande språk. Alla Cambridge-examina är anpassade till CEFR. Cambridge English har ett nära samarbete med British Council när det gäller förvaltningen av IELTS och har under det senaste decenniet bildat en allians med University of Michigan för att utveckla engelskspråkiga tester i USA.