British Council och Cambridge

Cambridge English Language Assessment och British Council arbetar tillsammans med IELTS och har gjort det sedan testet lanserades. De utvecklade testet tillsammans i slutet av 1970-talet och gjorde IELTS tillgängligt 1980. På den tiden kallade de det för ELTS (English Language Testing Service). Cambridge English Language Assessment hade redan Cambridge English Exams, men det nya testet var avsett att spegla ny forskning om språkinlärning och språkanvändning i vardagen. Det var också tänkt att kunna tillgodose universitetens särskilda behov av att testa akademiska engelskakunskaper.

I mitten av 1980-talet gick International Development Program of Australian Universities and Colleges tillsammans med British Council och Cambridge in för att omforma och lansera IELTS på nytt. IELTS lanserades under sitt nuvarande namn 1989.

British Council är en utbildnings- och kulturorganisation och en registrerad välgörenhetsorganisation. Förutom att gemensamt förvalta IELTS administrerar det IELTS i sina engelska språkskolor i över 50 länder. IELTS kan också avläggas på många andra testcenter och skolor.

Cambridge English Language Assessment är en del av University of Cambridge och är den organisation som står bakom den akademiska utformningen och konstruktionen av IELTS. Det är en ideell organisation och har mer än 10 andra engelskprov för personer som inte har engelska som modersmål, inklusive Cambridge English-examen samt specialiserade yrkesexamina. Cambridge English deltog i utvecklingen av den gemensamma europeiska referensramen och anpassade IELTS till denna ram när den blev tillgänglig.