Cambridge C2 Proficiency (CPE)

Cambridge English C2 Proficiency-examen, tidigare känt som CPE, är det högsta provet i Cambridge English-examenspaketet. Att få Cambridge C2-certifikatet för färdigheter i engelska bevisar att en elev behärskar engelska på en nivå som ligger nära modersmålet och kan studera eller arbeta i alla typer av engelska miljöer.

Liksom alla Cambridge English-examina är CPE ett godkänt/icke-godkänt typ av test, och för dem som klarar det ger det ett certifikat som inte upphör att gälla. Cambridge C2 Proficiency-testet kan vara antingen ett pappersbaserat test eller ett datorbaserat test. Både pappers- och onlineversionerna tar totalt 236 minuter.

Teststruktur

CPE testar alla fyra färdigheterna: lyssna, läsa, skriva och tala. Det är uppbyggt på följande sätt:

Del 1 (90 minuter) - Den första delen av C2 Proficiency testar läsförståelse, grammatik och ordförråd. Denna del har sju underavsnitt och totalt 53 frågor med flervalsfrågor, frågor att fylla i och matchningsfrågor. Det finns totalt cirka 3 000 ord att läsa under denna del av CPE. All text är autentiska texter från böcker, tidnings- och tidskriftsartiklar och Internet.

Del 2 (90 minuter) - I den andra delen av CPE-provet testas skrivförmågan. Det finns två delar. I den första delen läser studenten två korta texter och måste sedan skriva en uppsats som sammanfattar argumenten i båda texterna och presenterar sina egna åsikter om samma idéer. I den andra uppmaningen har eleven fem alternativ av texter att skriva, varav ett alternativ som bygger på en bok i engelsk litteratur som eleverna måste ha läst före provet. De accepterade böckerna ändras från tid till annan.

Del 3 (40 minuter) - I den tredje delen av C2 Proficiency-testet testas hörförståelse. Eleven hör inspelningar av engelskt modersmål och svarar på frågor om vad han hörde. Varje inspelning spelas upp två gånger. Det kan finnas en mängd olika engelska accenter i inspelningarna, som huvudsakligen är radio, tv och annat autentiskt tal i modersmålsfart. Det finns sammanlagt 30 frågor i denna del som är uppdelade i fyra underavsnitt.

Del 4 (16 minuter) - Den sista delen av CPE testar den engelska talförmågan. Eleverna gör C2 Proficiency speaking testet i par och kan bli ombedda att komma tillbaka till testcentret en annan dag, beroende på testcentrets schema. Språktestet består av tre korta delar, varav en del där eleven talar ensam med examinatorn och två delar där eleven talar tillsammans med den andra eleven som testas.

Poängsättning

Från och med 2016 rapporteras alla Cambridge English Exams med samma poängskala. Tester på lägre nivå kan ge poäng på ett lägre intervall på skalan och svårare tester kan ge poäng högre på samma skala. Giltiga poäng på C2 Proficiency Exam varierar mellan 180 och 230. Ett resultat på 200 eller mer anses vara godkänt, och studenter med det resultatet får Cambridge C2-provoceringscertifikatet, som motsvarar nivå C2 i engelska enligt CEFR. Studenter med ett resultat mellan 180 och 199 får ett C1-certifikat i engelska.

Varje student får sina CPE-resultat uppdelade på de fyra färdigheterna samt ett övergripande resultat och motsvarande CEFR-nivå. Om du får ett godkänt resultat på C2-provet utfärdas ett certifikat som aldrig upphör att gälla, men om ditt totala resultat är lägre än 180 får du bara resultatrapporten.

Innan du anmäler dig till C2 Proficiency-testet, som är ett rigoröst test på hög nivå, ska du göra det kostnadsfria Cambridge-placeringstestet online för att se om dina kunskaper i engelska är tillräckligt starka för detta test.