Cambridge placeringstest

Cambridge Placement Test är ett engelsktest online med 25 frågor som visar vilket Cambridge-engelskaprov som är bäst lämpat för din nivå. Det är bra att göra Cambridge-placeringstestet innan du bestämmer dig för vilket certifieringsprov du ska ta eftersom varje Cambridge-prov är utformat för en enda nivå av engelska färdigheter. Alla Cambridge-examina är godkänd/underkänd, så om du väljer fel test kan det leda till ett underkänt betyg eller en mindre värdefull certifiering.

Cambridge-placeringstestet är gratis och finns online här: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

Det finns fyra versioner av placeringstestet, en för vuxna, en för tonåringar, en för affärsengelska och en för barn. Cambridge-placeringstestet är inte tidsbestämt och de rätta svaren ges i slutet av testet. Testets nivåer och poäng är, för att använda det officiella språket för Cambridge placement test, "mycket ungefärliga".