EF SET läsförståelse

EF SET:s läsförståelsedel tar 25 minuter under EF SET English Certificate. Enskilda uppgifter i läsdelen är inte tidsbestämda, så testdeltagarna har så mycket tid som de behöver för att läsa varje text och besvara frågorna, men hela läsdelen är begränsad till 25 minuter.

Teststruktur

EF SET:s läsförståelsedel består av en serie skrivna texter med en eller flera förståelsefrågor om varje text. Frågorna visas samtidigt som texten visas. Det genomsnittliga antalet frågor om varje text är 6, men det kan vara allt från 1 till 12 frågor. Texterna i EF SET:s läsdel är mellan 1 och 5 stycken långa. Varje testdeltagare kommer att besvara sammanlagt cirka 50 frågor i EF SET:s läsförståelsedel, men antalet presenterade läsuppmaningar varierar.

Eftersom EF SET:s läsförståelsedel är anpassningsbart beror texternas längd och svårighetsgraden på hur väl testdeltagaren klarar sig på lästestet hittills. Den första EF SET läsförståelseuppgiften är av medelhög svårighetsgrad och den följande uppgiften kommer att vara svårare eller lättare beroende på om testdeltagaren lyckas svara rätt på den första uppgiften.

Strategi

Testdeltagaren kan ta så mycket tid som behövs för att läsa texten och besvara frågorna innan han eller hon går vidare till nästa text. Eftersom varje uppgift inte tidsbestäms utan hela läsdelen tidsbestäms, är det viktigt att testdeltagarna tar det lugnt och inte ägnar för mycket tid åt en enskild text. Annars kommer de inte att ha tillräckligt med tid för att klara av alla uppgifter. Testdeltagarna kan inte heller gå bakåt när de gör EF SET, så det är viktigt att avsluta varje läsuppgift helt och hållet innan de går vidare till nästa.

Poängsättning

EF SET:s läsförståelsedel viktas lika mycket som lyssningsdelen vid beräkningen av den totala EF SET-poängen. Du får ett EF SET-läsförståelseresultat på en skala från 0 till 100 när du har slutfört testet.