IELTS talförmåga

IELTS-testet för muntlig kommunikation genomförs i intervjuform, ansikte mot ansikte med en examinator. Intervjun spelas in för att vid behov kunna omvärderas. IELTS talavsnitt är identiskt i båda versionerna av IELTS. Det kan göras samma dag som de andra delarna av IELTS, eller upp till en vecka före eller efter resten av provet, beroende på testcentret. IELTS-testet för muntlig kommunikation tar cirka 15 minuter.

Teststruktur

IELTS test för talförmåga består av tre delar:

Del 1 (högst 5 minuter): Intervjuaren ber den studerande att presentera sig. Han kan ställa frågor om bekanta ämnen som hemliv, familj, utbildning, planer, hobbyer osv.

Del 2 (högst 4 minuter): Eleven får en uppgift utskriven på papper. Han har 1 minut på sig att läsa uppgiften och förbereda sig, därefter två minuter att tala. Intervjuaren kan sedan ställa frågor.

Del 3 (högst 5 minuter): Intervjuaren och studenten har en diskussion om ett ämne, vanligtvis samma ämne som i del 2.

Poängsättning

IELTS test för talförmåga, liksom resten av IELTS, får mellan 0 och 9 poäng. Den muntliga delen får samma vikt som de andra delarna av IELTS när du beräknar ditt totala IELTS-resultat.