TOEIC talförmåga

TOEIC:s taltest är den första halvan av TOEIC Speaking & Writing Test. TOEIC:s test i talförmåga är 20 minuter långt och består av 11 frågor. Den talande delen har en lägsta poäng på 0 poäng och en högsta poäng på 200 poäng. TOEIC:s taltest kan tas med eller utan TOEIC:s skrifttest under samma testperiod. TOEIC Listening & Reading-testet är separat och kan tas under samma testperiod, under en annan testperiod eller inte alls.

Du tar TOEIC-testet i talförmåga på en dator, inte tillsammans med en person. Du läser eller hör uppmaningarna och måste sedan spela in ditt svar. Dina inspelningar sparas och överförs för poängsättning av ETS. Ditt TOEIC-talresultat baseras på hur väl du visar att du behärskar engelska flytande och korrekt som svar på uppmaningarna.

Teststruktur

TOEIC-testet i tal består av 6 frågetyper i en bestämd ordning. Du måste göra testet i ordning från 1 till 6 och du kan inte avbryta testet eller återgå till en fråga när du har avslutat det:

I del 1 av TOEIC-testet i muntlig framställning uppmanas eleverna att läsa två texter. Du kommer att se varje text skriven och du måste läsa den högt. Du har 45 sekunder på dig att förbereda dig och sedan 45 sekunder på dig att läsa varje text. Du får en poäng mellan 0 och 3 för varje text du läser baserat på ditt uttal, intonation och betoning. Detta är fråga 1 och 2.

I del 2 av TOEIC-testet i muntlig framställning visas en bild som du måste beskriva högt. Du har 30 sekunder på dig att förbereda dig och sedan 45 sekunder på dig att beskriva bilden i detalj. Du får en poäng mellan 0 och 3 för denna taluppgift som baseras på ditt uttal, din intonation och betoning, men även din engelska grammatik och ditt ordförråd. Detta är fråga 3.

I del 3 av TOEIC:s taltest uppmanas eleverna att besvara 3 frågor av vardaglig karaktär. Till exempel "Finns det någonstans du regelbundet åker på semester?". Du har 15 sekunder på dig för var och en av de två första frågorna och 30 sekunder för den tredje frågan. Du har ingen förberedelsetid. Ditt resultat för varje svar är återigen på en skala från 0 till 3. Detta gäller frågorna 4, 5 och 6.

Del 4 av TOEIC-testet i talförmåga liknar del 3, förutom att i del 4 får eleven viss bakgrundsinformation och måste svara på tre frågor om den. Du kan till exempel se en affisch för ett evenemang och få frågan när evenemanget äger rum eller vem som kommer att tala. Bakgrundsinformationen förblir synlig medan du svarar på frågorna. Du har 30 sekunder på dig att läsa bakgrundsinformationen, sedan 15 sekunder vardera för att besvara de två första frågorna och 30 sekunder för att besvara den sista frågan. Ditt resultat på varje fråga är på en skala från 0 till 3. Detta gäller frågorna 7, 8 och 9.

I del 5 av TOEIC-testet i muntlig kommunikation ska du lyssna på ett inspelat meddelande som förklarar ett problem och sedan föreslå en lösning på problemet. När inspelningen som berättar om problemet slutar har du 30 sekunder på dig att förbereda ditt svar och sedan 60 sekunder på dig att tala och förklara din lösning. Det är viktigt att du klargör att du har förstått problemet till fullo när du föreslår din lösning. Ditt resultat på detta avsnitt om muntlig framställning är på en skala från 0 till 5. Detta är fråga 10.

I del 6 av TOEIC-testet i muntlig kommunikation ska du lyssna på en kort inspelning om ett välkänt ämne och sedan uttrycka din åsikt om det ämnet. Du har 15 sekunder på dig att förbereda ditt svar och 60 sekunder på dig att tala. Ditt resultat på denna taluppgift är också på en skala från 0 till 5. Detta är fråga 11.

Strategi

Om du inte svarar på en av frågorna i TOEIC:s test i talförmåga eller om du svarar på ditt eget språk räknas det som en nolla, så det är alltid bättre att säga något på engelska, även om du inte är säker på svaret eller om ditt svar kan vara ofullständigt. Du kanske ändå lyckas få en poäng eller två. Kom ihåg att tala så lugnt och tydligt som möjligt och att svara fullständigt på varje fråga. Den person som betygsätter ditt TOEIC-taltest är inte i rummet med dig, så gester och ansiktsuttryck kan inte hjälpa till att förklara din mening.